02/08/2021

Διευρύνεται η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας

[…]
21/09/2021

Έρευνα και Καινοτομία ενισχύουν τον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας

[…]
27/09/2021

European Researchers’ Night | 24 September 2022

[…]
08/10/2021

Έρευνα και Καινοτομία για μια αειφόρο, πράσινη και “έξυπνη” ναυτιλία | 7 Οκτωβρίου 2021

[…]
10/01/2022

Επικεφαλής Επιστήμονας: Παρουσίαση έργου και επόμενων στόχων και δράσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

[…]