06/02/2023

Επικεφαλής Επιστήμονας, ΙδΕΚ και ΑΗΚ ενώνουν δυνάμεις και ενισχύουν τον τομέα της Ενέργειας

[…]
19/12/2022

Δελτίο Τύπου – 19 Δεκεμβρίου 2022 – Μαστρογιαννόπουλος: Νέα προγράμματα €34 εκατ. για περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας

[…]
03/06/2022

Implementation of the Right of Access to Information of the Public Sector Law of 2017 [L.184 (I) / 2017] – Chief Scientist’s Publication Plan.

10/01/2022

Επικεφαλής Επιστήμονας: Παρουσίαση έργου και επόμενων στόχων και δράσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

[…]
08/11/2020

Cyprus Research & Innovation Strategy Framework 2019-2023 “Innovate Cyprus”