Διαγωνισμός IN-U:

INSPIRE UNIQUENESS

Διαγωνισμός Aνάπτυξης Καινοτόμων Τεχνολογικών Λύσεων/ Προϊόντων για Μαθητές/Μαθήτριες Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ)

O Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνουν την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Διαγωνισμού «IN-U: INSPIRE UNIQUENESS».

Στο πλαίσιο της ανάγκης για ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και της ανάπτυξης κουλτούρας στην Έρευνα και Καινοτομία στα άτομα που ακολουθούν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχει σχεδιαστεί ένας ειδικός Διαγωνισμός για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), ο οποίος αποσκοπεί στην:

  • ενίσχυση των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών ΤΕ-ΣΕΚ στην έρευνα και καινοτομία, η οποία θα διευκολύνει την κινητικότητα στο οικο-σύστημα
  • αύξηση των ατόμων που ακολουθούν Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας
  • ενσωμάτωση των μαθητών/τριών ΤΕΣΕΚ στη βιομηχανία και στο οικοσύστημα ευρύτερα