Διαγωνισμός IN-U:

INSPIRE UNIQUENESS

‘Οροι συμμετοχής και βραβεία

Δικαιούχοι

Μαθητές/Μαθήτριες Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Α – Γ΄ τάξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση
Η ομάδα να αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη:
CEO:

Κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο ως CEO, ο οποίος θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στην Ομάδα και θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 • Να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις
 • Να έχει πάθος με την ιδέα και να μπορεί να την προωθεί
 • Να είναι αξιόπιστος (τα μέλη της ομάδας να νιώθουν άνεση & ασφάλεια)
 • Να προσαρμόζεται γρήγορα στα νέα δεδομένα και εξελίξεις.
Μέλη Ομάδας:

Μέχρι 5 συμπεριλαμβανομένου και του CEO

Επόπτης/Καθοδηγητής:

Ο Επόπτης θα ορίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου της ομάδας και θα είναι εκπαιδευτικός Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Σχολής. Ο Επόπτης θα είναι υπεύθυνος να καθοδηγεί την ομάδα στην ανάπτυξη της τεχνολογικής λύσης / νέου προϊόντος.

Μέντορας κάθε Ομάδας:

Ο Μέντορας θα είναι άτομο από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, τον οποίο θα επιλέξουν οι ομάδες.

Ειδικοί Περιορισμοί
 • CEO: Μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 Ομάδα
 • Επόπτης/Καθοδηγητής: Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 Ομάδες
 • Μέντορας: Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 Ομάδες
 • Μέλη Ομάδας: Μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε 1 Ομάδα
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
20.000 Ευρώ (Βραβεία, Έξοδα Διαγωνισμού)
Ανοικτή Συμμετοχή στον Διαγωνισμό
100 Ευρώ / ομάδα

Το ποσό καλύπτει:

 • μετάβαση στον χώρο Προετοιμασίας και παρουσίασης στο Demo Day
oroi-num1

1ο Βραβείο
6.000 Ευρώ

Το χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στη Διεύθυνση του σχολίου για ενίσχυση ερευνητικών υποδομών κτλ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέαςστο σχολείο ΚΑΙ σε έξοδα ταξιδιού σε οικοσύστημα καινοτομίας (π.χ. Ελλάδα, Ισραήλ).

Βραβεία στα Μέλη της Ομάδας από χορηγούς του Διαγωνισμού.

oroi2imf

2o & 3o Βραβείο
3.000 Ευρώ και1.000 Ευρώ αντίστοιχα

Το χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στη Διεύθυνση του σχολίου για ενίσχυση ερευνητικών υποδομών κτλ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέας στο σχολείο.

Βραβεία στα Μέλη της Ομάδας από χορηγούς του Διαγωνισμού.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Προκριματικός (GO / NO GO) – (όλες οι ομάδες)
 • Τεχνολογική Λύση / Προϊόν (κατασκευή / πρωτότυπο)
 • Καινοτομία που αναπτύχθηκε & Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
 • Προστιθέμενη Αξία και Όφελος για την κοινωνία / οικονομία / περιβάλλον (ό,τι εφαρμόζεται)
Demo Day (10 ομάδες shortlist)
 • Παρουσίαση της Ομάδας
 • Τεχνολογική Λύση / Προϊόν (κατασκευή / πρωτότυπο)
 • Καινοτομία & Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
 • Προστιθέμενη Αξία και Όφελος για την κοινωνία / οικονομία / περιβάλλον (ό,τι εφαρμόζεται)
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τα πιο κάτω 5 Μέλη:

 • Επικεφαλής Επιστήμονας
 • Επιχειρηματίες από Οικοσύστημα Ε&Κ (2 άτομα)
 • Εκπρόσωποί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (2 άτομα)