Διαγωνισμός IN-U:

INSPIRE UNIQUENESS

Σκοπός Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο της ανάγκης για ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και της ανάπτυξης κουλτούρας στην Έρευνα και Καινοτομία στα άτομα που ακολουθούν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχει σχεδιαστεί ένας ειδικός Διαγωνισμός για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), ο οποίος αποσκοπεί στην:

Διαγωνισμός IN-U:

INSPIRE UNIQUENESS