Speech of the Chief Scientist for Research and Innovation of the Republic of Cyprus, Dr. Nikolas Mastroyiannopoulos at his Inauguration Ceremony | 3 March 2020

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Με αίσθημα ιδιαίτερης τιμής αλλά και ταυτόχρονα μεγάλης ευθύνης αποδέχομαι σήμερα τον διορισμό μου στη θέση του Επικεφαλής Επιστήμονα, ενός θεσμού που παρότι εγκαθιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα, είναι μείζονος σημασίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η έρευνα και η καινοτομία δεν είναι έννοιες και δράσεις οι οποίες κατακτούνται και εφαρμόζονται απλά και εύκολα. Αντιθέτως, χρειάζεται στοχευμένη και συνεχής προσπάθεια, ούτως ώστε να ενσωματωθούν στο όλο οικοδόμημα και την κουλτούρα μιας χώρας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι χώρες που πρωτοπορούν στους τομείς της Έρευνας και καινοτομίας, έχουν αποδεδειγμένα καλύτερους οικονομικούς δείκτες και κατ’ επέκταση υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται να καταστεί μέρος του DNA των νέων ερευνητών καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα. Το ΙδΕΚ είναι ο αρμόδιος φορέας να εμποτίσει με τα απαραίτητα στοιχεία προς υλοποίηση των στόχων αυτών.

Η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να παράγει επιστημονική γνώση υψηλής ποιότητας, καθότι διαθέτει άριστου επιπέδου επιστημονικό δυναμικό ενώ σταδιακά εντός των ερευνητικών και ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων, αναπτύσσεται πρωτοποριακή έρευνα διεθνούς επιπέδου.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων συναγωνίζεται επάξια στο ερευνητικό πεδίο διεθνής οργανισμούς έρευνας, εξασφαλίζοντας σημαντικές συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, στοχεύουμε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και συνδράμουσας επιχειρηματικότητας.

Με τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και τη δημιουργία ενός καινούργιου φορέα διακυβέρνησης, του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναδεικνύεται αναντίλεκτα η αποφασιστικότητα της Πολιτείας να τοποθετήσει την Κύπρο στον διεθνή χάρτη των καινοτόμων κρατών και να απελευθερώσει τις πραγματικές δυνατότητες του ενεργού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετείται για πρώτη φορά μία ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Έρευνα και την Καινοτομία, κτίζοντας πάνω στην αλληλεπίδραση και τη συνέργεια μεταξύ των δύο πεδίων και το πολυδιάστατο
όφελος που προκύπτει για την οικονομία και την κοινωνική ευημερία του τόπου.

Σας διαβεβαιώ ότι αυτό αποτελεί και το δικό μου προσωπικό όραμα και προς τούτο θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις.

Στηριγμένοι στην εθνική στρατηγική, η πρόοδος του τομέα έρευνας και καινοτομίας προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία του τριπτύχου, της επιστημονικής κοινότητας, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των τριών αυτών φορέων. Για αυτό θα επιδιώξουμε να λειτουργήσουμε ως κεντρικό σημείο επαφής και επιταχυντές αυτών των συνεργειών, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας γέφυρες και ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

Σημαντικός παράγοντας των πιο πάνω είναι η εκμετάλλευση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στη χώρα μας και η μετατροπή της σε καινοτομία η οποία θα οδηγήσει σε πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία, μέσω και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αναστροφής της διαρροής επιστημονικού προσωπικού σε τρίτες χώρες (γνωστού ως brain drain).

Η έρευνα και η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών μας πόρων, η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, βιοιατρικής, γεωργίας και ψηφιακής τεχνολογίας.

Περεταίρω, η ενίσχυσή των προγραμμάτων στήριξης και καθοδήγησης για νέα καινοτόμα έργα, με βάση την ανάπτυξη ενός λειτουργικού οικοσυστήματος. Η σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για τον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α).

Στόχος μας είναι η αύξηση της εθνικής επένδυσης σε σχέση με το ΑΕΠ της Κύπρου εντός των επόμενων ετών , αναδεικνύοντας την Κύπρο ανάμεσα στα πρώτα κράτη της ΕΕ ως προς την έκταση των επενδύσεων. Ο στόχος αυτός θα μπορέσει να επιτευχθεί με ενίσχυση μέσω των προγραμμάτων του ΙδΕΚ, καθώς και μέσω εγχώριων και ξένων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Η ενδυνάμωση της διεθνούς διάστασης και της εξωστρέφειας του εθνικού μας συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, με την ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας των επιστημόνων μας, και τη διεύρυνση των αγορών των ντόπιων επιχειρήσεων μας. Θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών με χώρες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν πλούσια εμπειρία στο πεδίο της καινοτομίας, ώστε να επωφεληθούμε από την ανταλλαγή εμπειριών, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά.

Το τελικό και ολοκληρωμένο όραμα μας είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπο μου και την ειλικρινή σας πρόθεση να υποστηρίξετε το έργο μας για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και σας διαβεβαιώ ότι ανυπομονώ να εγκύψω στο βαρύνουσας σημασίας έργο που έχω να επιτελέσω.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο και στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Κ Δρα.

Φίλιππο Πατσαλή, για την εμπιστοσύνη που μου έχουν επιδείξει, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία . Επιπρόσθετα, προσδοκώ και είμαι βέβαιος για τη μελλοντική αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνω και των προσδοκιών της κοινωνίας, σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθώ επιτυχώς στο ρόλο που μου αναθέσατε, ώστε η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας να οδηγήσει σε μία ακμάζουσα επιχειρηματικότητα, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και κατ’ επέκταση στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, που αποτελεί άλλωστε τον κύριο στόχο κάθε ευνομούμενου κράτους».

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.