Επικεφαλής Επιστήμονας: Παρουσίαση έργου και επόμενων στόχων και δράσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

  • Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων από τον Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Δρ. Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη
  • Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Η Κύπρος προχωρά μπροστά, η Εθνική στρατηγική για Έρευνα & Καινοτομία και η υλοποίηση της αποτελούν στρατηγικό μας στόχο. Έγιναν πάρα πολλά, συνεχίζουμε δυναμικά»

Το έργο που έχει επιτελεστεί στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, καθώς και τις μελλοντικές δράσεις που δρομολογούνται προς περαιτέρω ενίσχυσή του, παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν δύο χρόνων από το διορισμό του στη θέση του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία, ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας παρέδωσε έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο 3 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «Είχα την χαρά σήμερα να υποδεχτώ τον Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος και μου παρέδωσε την μέχρι τώρα Έκθεση Πεπραγμένων. Η Κύπρος προχωρά μπροστά. Το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας εξελίσσεται. Η δυναμική που αναπτύσσεται αντικατοπτρίζεται, εξάλλου, και μέσα από τα τελευταία αποτελέσματα διεθνών δεικτών και την δουλεία που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Συγχαρητήρια στον Επικεφαλής Επιστήμονα και τους συνεργάτες του για την μέχρι τώρα πορεία, είμαι σίγουρος θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερα. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης αξιοποίηση και περαιτέρω ώθηση στην υψηλή δυναμική που ανέπτυξε η πατρίδα μας στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, με στόχο το θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.»

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, παρουσίασε τα σημαντικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, κάνοντας ειδική αναφορά στις αξιοσημείωτες επιδόσεις κυπριακών φορέων τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα εγχώρια χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος επεσήμανε πως στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΙδΕΚ για την περίοδο 2020 – 2021, το ΙδΕΚ διέθεσε πέραν των 51εκ Ευρώ χρηματοδότησης προς το εγχώριο οικοσύστημα Ε&Κ.

Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο Προγραμμάτων  Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό €150 εκατομμυρίων, που έχοντας σαν φιλοσοφία τις στοχευμένες επενδύσεις και κτίζοντας σε ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας, στοχεύει στην έμπρακτη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη δημιουργία νέας βιομηχανίας διττής χρήσης, και στην πράσινη, γαλάζια και ψηφιακή μετάβαση και ανάπτυξη.

«Στόχος μας», κατέληξε ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος, «είναι να αυξήσουμε την ιδιωτική επένδυση στην έρευνα και καινοτομία, να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε τη μεταφορά γνώσης και την εμπορική αξιοποίηση της, και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του οικοσυστήματος μας μετουσιώνοντας την έρευνα, και την καινοτομία, σε οριζόντιο πυλώνα ανάπτυξης που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική της χώρας στο διεθνές περιβάλλον ώστε να επιφέρει πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.»

***

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.