Δελτίο Τύπου – 19 Δεκεμβρίου 2022 – Μαστρογιαννόπουλος: Νέα προγράμματα €34 εκατ. για περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας

Μαστρογιαννόπουλος: Νέα προγράμματα €34 εκατ. για περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας

 


Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας:
«Υλοποιούμε την εθνική στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας μας, με νέα φιλοσοφία, μετρήσιμους και ξεκάθαρους στόχους»

Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και υιοθετώντας πλήρως την εθνική στρατηγική, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διανοίγει δρόμους περαιτέρω ανάπτυξης. Ανακοινώνοντας τέσσερα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ύψους €34 εκατομμυρίων, το ΙδΕΚ υλοποιεί στοχευμένες δράσεις και επενδύσεις, στηρίζοντας έμπρακτα και με ταχύτητα την οικονομία.

Τα νέα Προγράμματα και οι πυλώνες της νέας επένδυσης του ΙδΕΚ, αφορούν:

  1. στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων κρίσιμων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων υποδομών με προϋπολογισμό €17,5 εκ.,
  2. στο πρόγραμμα Disrupt, ύψους €10 εκ.,
  3. στην ενίσχυση της Έρευνας στις Επιχειρήσεις με €6 εκ.,
  4. στο πρόγραμμα Διδακτορικό στη Βιομηχανία με €1 εκ..

Τα νέα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και ανταποκρίνονται στην ανάγκη για νέες εξειδικευμένες υποδομές σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες για όλους τους ενδιαφερόμενους. Με αυτό τον τρόπο, αφενός δίνεται περαιτέρω ώθηση στη μεγάλη πρόοδο που ήδη καταγράφεται και αφετέρου ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα αποσκοπούν επίσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών, ώστε να αξιοποιηθεί η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα που παράγεται στη χώρα μας, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Ψηλά στις προτεραιότητες τοποθετείται και η νέα γενιά της Κύπρου, με το πρόγραμμα “PhD in Industry” να εφοδιάζει νέες και νέους επιστήμονες με δεξιότητες και ικανότητες Ε&Κ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο και ταυτόχρονα να εργάζονται στη βιομηχανία της χώρας.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αδυναμία της Κύπρου για πρόσβαση σε κεφάλαια υψηλού ρίσκου, το εμβληματικό Πρόγραμμα “Disrupt” στοχεύει στη μόχλευση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (Venture Capital funds) για να επενδύσουν σε κυπριακές καινοτόμες επιχειρήσεις. Μέσω του Disrupt, υποστηρίζεται η διασύνδεση των επιχειρήσεων με VCs, ενώ ενισχύεται η εκθετική ανάπτυξη και επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, με στόχο την αύξηση της επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), το ΙδΕΚ παρουσιάζει το πρόγραμμα “Research in Enterprises”, μέσω του οποίου υποστηρίζει τις εγχώριες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε Ε&Α ώστε να διαφοροποιηθούν και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.

Πέραν των τεσσάρων νέων προγραμμάτων, το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΚΓΜΓ) του ΙδΕΚ, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2022, δίνει λύση στην αδυναμία που παρουσιάζει η Κύπρος στη μεταφορά τεχνολογίας και στην εμπορική αξιοποίησή της. Στόχος, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταφοράς γνώσης σε ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και η μεγιστοποίηση του αντικτύπου της επένδυσης σε Ε&Κ.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙδΕΚ, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, δήλωσε ότι επιδίωξη των νέων προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς αιχμής για νέες και νέους επιστήμονες, η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση των επιτυχιών στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, «Ορίζοντας Ευρώπη». Τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος, σημειώσαμε τεράστια πρόοδο στον τομέα Ε&Κ. «Με τον πήχη να είναι ήδη ψηλά, υλοποιούμε την εθνική στρατηγική της χώρας, κτίζοντας πάνω στα όσα έχουμε επιτύχει. Με ξεκάθαρους στόχους, νέα προγράμματα και νέα φιλοσοφία, με συνέπεια και συνοχή, δίνουμε συνέχεια στο σπουδαίο έργο που ήδη έχει επιτευχθεί» επεσήμανε. «Είμαι βέβαιος», τόνισε, «πως το εγχώριο οικοσύστημα θα ανταποκριθεί και θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ώστε μαζί να χτίσουμε την Κύπρο του αύριο».

«Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καλώντας όλες και όλους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα νέα προγράμματα, μέσα από τα οποία θα δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την επιχειρηματική τους προοπτική όσο και για την οικονομία της Κύπρου», κατέληξε.

Τα Προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Κύπρος – Το Αύριο», το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

***

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.