Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για Έρευνα, Καινοτομία & Τεχνολογία της Ελλάδας, συνάντησε στην Αθήνα ο Επικεφαλής Επιστήμονας

  • Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα

 Κοινές προκλήσεις και περαιτέρω τρόποι συνεργασίας στην έρευνα, την καινοτομία και το οικοσύστημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Επικεφαλής Επιστήμονα  Δρα Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλου με τον Έλληνα Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, Δρα Χρίστο Δήμα.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο του ΙδΕΚ, κ. Σταυριάνα Α. Κοφτερός και τον Γενικό Διευθυντή του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη, έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού. Αντάλλαξαν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κοινών προκλήσεων στην έρευνα και καινοτομία, με στόχο την ενδυνάμωση συνεργασιών, την προοπτική νέων συνεργειών, και την υλοποίηση κοινών δράσεων.

Κατά τη συνάντηση, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση των ήδη ισχυρών δεσμών που συνδέουν την Κύπρο και την Ελλάδα σε μία σειρά από κομβικούς πυλώνες.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Έλληνα Υφυπουργό για τη θερμή φιλοξενία και επεσήμανε ότι «η συνάντηση θέτει γερά θεμέλια για την ισχυροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας». Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος εξήγησε ακόμη, ότι η εκπόνηση κοινών έργων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με κράτη που έχουν πιο προηγμένο οικοσύστημα από την Κύπρο, ενισχύουν την εξωστρέφεια και διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας».

Στο πλαίσιο των επαφών του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας συναντήθηκε επίσης και με το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας της Ελλάδας, Αθανάσιο Κυριαζή, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προοπτικές Ελλάδας και Κύπρου τους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία υπό τον Επικεφαλής επιστήμονα, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. Προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας της ακύρωσης όλων των συναντήσεων του Υπουργού ο οποίος είναι σε περιορισμό λόγω COVID.

***

 Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy)  επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.