Διευρύνεται η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας

  • Η ενίσχυση των σχέσεων με το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Επικεφαλής Επιστήμονα και στελεχών του ΙδΕΚ, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα.
  • Η κυπριακή αντιπροσωπεία, αντάλλαξε απόψεις σε χωριστές συναντήσεις με τον Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία Δρ Χρίστο Δήμα και σημαντικούς φορείς της Ελληνικής ερευνητικής και νεοφυούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, κυριάρχησε στην ατζέντα των επαφών του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρ. Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλου, με κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα, στις 28 με 30 Ιουλίου.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας, η Αντιπρόεδρος του ΙδΕΚ κ. Σταυριάνα Α. Κοφτερός και ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία Δρ. Χρίστο Δήμα και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εμπειρογνωμοσύνη και απόψεις σε πολιτικές καινοτομίας και έρευνας, έθεσαν κοινούς στόχους για ενδυναμωμένη συνεργασία που θα αποφέρει συνέργειες με αμοιβαίο όφελος και θα δημιουργήσουν ορίζοντες που ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο και την επιστημονική συνεργασία, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Σε δηλώσεις του ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος ευχαρίστησε όλους τους φορείς για τη θερμή φιλοξενία και έκανε λόγο για «ιδιαίτερα εποικοδομητικές συναντήσεις». Σύμφωνα με τον Δρ. Μαστρογιαννόπουλο, «οι διαχρονικές σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας σε κομβικούς πυλώνες, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία, στηρίζονται πάνω σε γερά θεμέλια και διανοίγουν νέες προοπτικές που προσφέρουν αμοιβαία οφέλη».

«Ως εκ τούτου», επεσήμανε, «η ενίσχυση των δεσμών μας με κράτη που έχουν προηγμένο οικοσύστημα, όπως η Ελλάδα, ενθαρρύνοντας την ενίσχυση συνεργασιών και την ανάπτυξη συνεργειών με σκοπό τη διενέργεια κοινών έργων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς την ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί βασική προτεραιότητά μας».

Στην ελληνική πρωτεύουσα, η Κυπριακή αντιπροσωπεία, πραγματοποίησε συναντήσεις με νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η Douleutaras, SERG Technologies και Hellas Direct και ελληνικά Venture Capital firms που δραστηριοποιούνται κάτω από  tο EQUIFUND.

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

***

 Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

 Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.