Έρευνα και Καινοτομία ενισχύουν τον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας

  • Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για έρευνα και καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών διττής χρήσης, προανήγγειλε ο Επικεφαλής Επιστήμονας.
  • Εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας κυπριακών φορέων.

Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για Έρευνα και Καινοτομία, στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας προανήγγειλε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κ.Δ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος. Τα έργα, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους €3 εκ. ευρώ.

Σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο εξειδικευμένου εργαστηρίου που διοργανώνει το Υπουργείο Άμυνας, ο Δρ Μαστρογιαννόπουλος ανέδειξε τη δυναμική που αναπτύσσει το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας, επισήμαίνοντας ότι :

«Στόχος μας, είναι η αναβάθμιση των δυνατοτήτων των κυπριακών φορέων που ασχολούνται με τον τομέα τεχνολογιών διττής χρήσης, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να αυξηθεί η επιτυχής συμμετοχή της χώρας μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα “Ορίζοντας Ευρώπη” και “EDF”».

Το διήμερο εργαστήριο, πραγματοποιείται στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου και έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ για τον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε αυτό, συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Άμυνας, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του ΙδΕΚ, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα και του ΙδΕΚ, με το Υπουργείο Άμυνας και εν συνεχεία μνημονίου συναντίληψης το οποίο υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο, θα ανακοινωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ειδικό πρόγραμμα με μέγιστη χρηματοδότηση τις €400.000 ανά έργο για τεχνολογίες διττής χρήσης. Επιπλέον, θα δοθεί χρηματοδότηση για αναβάθμιση ή/και δημιουργία διαβαθμισμένων εργαστηρίων ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εξειδίκευση.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας, ανέπτυξε τις σημαντικές επιτυχίες που σημείωσε η Κύπρος στο πλαίσιο του European Defence Industrial Development Programme. Κυπριακοί φορείς ανέφερε, συμμετείχαν σε 10 συνολικά έργα και έλαβαν χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται στα €4.5 εκατομμύρια.

«Αντίστοιχες επιτυχίες», πρόσθεσε, «είχαμε και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και το πρόγραμμα “Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”, κατά τα οποία, 86 κυπριακές συμμετοχές έλαβαν χρηματοδότηση ύψους €21 εκατομμυρίων».

Απώτερος σκοπός υπέδειξε ο Επικεφαλής Επιστήμονας, είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου οικοσυστήματος Ε&Κ, το οποίο θα αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας.

***

 Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.