KYRIACOS KOKKINOS INTERVIEW – interview with Antigoni Solomonidou