Σκοπός Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο της ανάγκης για ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και της ανάπτυξης κουλτούρας στην Έρευνα και Καινοτομία στα άτομα που ακολουθούν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχει σχεδιαστεί ένας ειδικός Διαγωνισμός για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), ο οποίος αποσκοπεί στην:

skopos1

Ενίσχυση

των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών ΤΕΣΕΚ στην έρευνα και καινοτομία, η οποία θα διευκολύνει την κινητικότητα στο οικοσύστημα
skopos2

Αύξηση

των ατόμων που ακολουθούν Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας
skopos3

Ενσωμάτωση

των μαθητών/τριών ΤΕΣΕΚ στη βιομηχανία και στο οικοσύστημα ευρύτερα.

‘Οροι συμμετοχής και βραβεία

Δικαιούχοι

Μαθητές/Μαθήτριες Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Α – Γ΄ τάξης

Απαραίτητη προϋπόθεση

Η ομάδα να αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη:

  • CEO
  • Μέλη Ομάδας
  • Επόπτης/Καθοδηγητής
  • Μέντορας κάθε Ομάδας
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
20.000 Ευρώ (Βραβεία, Έξοδα Διαγωνισμού)
Demo Day (Μεγάλος Τελικός)

Στον Τελικό (DemoDay) θα πάνε <10 ομάδες

  • Παρουσίαση Ομάδων στην Επιτροπή 15΄ λεπτών: (10΄ λεπτών για pitching και 5΄ λεπτών για Q&A session)
  • Αξιολόγηση Παρουσίασης από την Κριτική Επιτροπή
oroi-num1

1ο Βραβείο
6.000 Ευρώ

Το χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στη Διεύθυνση του σχολίου για ενίσχυση ερευνητικών υποδομών κτλ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέαςστο σχολείο ΚΑΙ σε έξοδα ταξιδιού σε οικοσύστημα καινοτομίας (π.χ. Ελλάδα, Ισραήλ).

Βραβεία στα Μέλη της Ομάδας από χορηγούς του Διαγωνισμού.

oroi2imf

2o & 3o Βραβείο
3.000 Ευρώ και1.000 Ευρώ αντίστοιχα

Το χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται στη Διεύθυνση του σχολίου για ενίσχυση ερευνητικών υποδομών κτλ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέας στο σχολείο.

Διαδικασία υποβολής
αιτήσεων & αξιολόγησης

icon-ipovoli1

Υποβολή Δήλωσης

diadikasia-iliko2

Υλικό & Ημέρα Προπόνησης

prokrimatikos3

Προκριματικός

demo-day4

Demo Day

Μέντορες

Αργύρης Αργυρού


Cofounder Startup Cyprus,
Foody

Andrew Michael


Cofounder Startup Cyprus,
Cofounder & CEO Avrio.com

Αντώνης Χατζηαντώνης


Cofounder Startup Cyprus,
Innovation Manager CyRIC,

Γιάννης Χατζηκωνστατούρας


Cofounder Startup Cyprus,
Cofounder StudentLife

Χριστόφορος Τζιρτζιπής


Cofounder Startup Cyprus Head of
Performance and eCommerce – Digital Tree

Γιώργος Βου


Cofounder Startup Cyprus, Cofounder
& CEO The Mighty Kitchen